Lag/organisasjoner og enkeltpersoner

Enkeltpersoner

Vi trenger frivillige for å yte service i forbindelse med gjennomføring av Ørland Country & Dansefestival. Som frivillig får du en unik opplevelse. Du får muligheten til å bidra slik at festivalen blir en suksess. Vær raskt ute med å melde deg på, så er muligheten større for at DU får den jobben DU ønsker. Disse jobbene kan for eksempel være:

  • Billettkontroll
  • Sjåfør
  • Vakthold
  • Rydding
  • Campvakt
  • Catering, servering
  • Verter
  • Opprigg
  • Nedrigg
  • Diverse andre støttefunksjoner

Som frivillig på Ørland Country & Dansefestival deltar du i en eller flere av alle de oppgavene som skal løses for at festivalen skal kunne arrangeres. Du trenger ikke festivalerfaring fra før, men at du har ett smittende godt humør og god arbeidslyst. Vi forventer at du møter opp til avtalt tid og bidrar så godt du kan til arbeidsøkten er over. Som belønning garanterer vi deg et godt minne, fantastisk musikk, mat og godt arbeidsmiljø. Arbeidstid/godtgjørelse: Etter avtale. Interessert? Send e-post merket frivillige med følgende opplysninger; navn, adresse, alder, jobbønske, førerkort m.m. til: festival@ocdf.no

Lag og organisasjoner

Vi inngår gjerne økonomiske avtaler med lag og organisasjoner som ønsker å bidra. Ta kontakt på festival@ocdf.no for konkrete forslag.