Du er fortsatt mulig å reservere camp plass om du ønsker det eller har spesielle behov. Ta kontakt på vår epost festival@ocdf.no 

logo